Formation

CALENDRIER DES FORMATIONS MPE: VAGUE III ET IV 2017

TSARA HO FANTATRA: EFA MISY NY FIOFANANA MOMBAN’NY FAMOKARANA TANTELY SY PAPELIKA NA « CAILLE »: IARAHANA AMIN’NY MPIOMPY MATIHANINA ARY MISY FAMPIHARANA AVY HATRANY!

HO FANOMEZANA FAHAFAHAM-PO NY REHETRA, MANOMBOKA IZAO DIA HO VOARAY AVOKOA NY MPIOFANA REHETRA SATRIA NANOKATRA EFITRANO FIOFANANA FAHAROA MISY FITAOVANA ARIFOMBA TOY NY ECRAN TV LED HAUTE DEFINITION NY MPE!